Ръководство Последно обновен: 24/11/2019

Отчети

Отчетите се изготвят през специален акаунт, който има ангажимента за тази дейност. След log-in през този акаунт се отварят различни опции, като една от тях е изготвянето на XML отчетите. Това се случва отново през вертикалното меню, вляво на екрана

alt text

След избора на месечен или седмичен отчет отивате на мястото къде се генерират XML отчетите. Там се избира Генерирай отчет, след което се появява прозорче избор на лечебно заведение, вид договор, за година и за месец, КП/АПр или КПр. След което се генерират и се свалят в консолидиран файл.

alt text