Ръководство Последно обновен: 24/11/2019

Пациент

За да отворите доболничната помощ трябва да изберете от "Настройки" -> "Здравно заведение".

alt text

След като вече сме избрали от настройките здравното заведение, което в случая е доболнично, се отваря следната страница с менюта:

alt text

Ще разгледаме всеки един от тези бутони поотделно. Като ще започнем с "Пациент".

Въвеждане и/или избор на пациент

За въвеждането на нов пациент или за намирането на стар такъв се използва менюто Пациенти -> Пациенти. Отваря се списъкът с настоящите пациенти на лекаря (по преценка и на цялата болнична структура) и от там бутона в дясно "Нов пациент".

alt text

След избора на бутона "Нов пациент" се отваря формата за въвеждане на основните данни на пациента отбелязани в червено. В случай, че този пациент съществува вече в базата данни се появява бутон в оранжево Пациентско досие. Ако не съществува това ЕГН кликваме върху запиши и затвори, данните за пациента вече са въведени и пациентът е първи в списъка. Във всеки един бъдещ момент можете да променяте данните след като избере пациента -> поставите мишката върху мястото за снимка и изберете Редактирай пациента. При избор на оранжевия бутон Пациентско досие се достъпва досието на пациента и цялата му история до момента.

alt text

alt text alt text

Основни менюта

Пациенти – тук са всички пациенти филтрирани по профила на лекаря. След като се избере един от пациентите автоматично се отваря и неговото медицинско досие. Досието представлява здравният картон на пациента – изминали медицински прегледи, история на медицинските направления, лабораторни изследвания, диспансеризации (ако има такива), хоспитализации, болнични, рецепти. От всеки един tab в досието можете да има действия като „Нов преглед“, „Въвеждане на направление“, заявки за лаборатории и други.

alt text alt text alt text alt text