Ръководство Последно обновен: 24/11/2019

Програма Майчино здравеопазване

alt text

Когато трябва да се добави пациент към програма Майчино здравеопазване се поставя диагноза Z34.0, посещението се променя на профилактика майчино здравеопазване и се появява прозорче за последен редовен цикъл. Избира се датата и автоматично се пресмята Вероятен Термин на Раждане, както и отпуската. След като се Запише и затвори прегледът, пациентката автоматично влиза в програма Майчино здравеопазване (от бутона в следващия ScreenShot), там се избира от листата пациентката и там също от десния долен ъгъл се отпечатва и профилактичната й форма.

alt text