Ръководство Последно обновен: 24/11/2019

ЛКК

От избора на ЛКК вляво се виждат, добавят, променят ЛКК комисии. Също така в същото местоположение се ситуирани и ЛКК журналите, ЛКК решения. Веднъж добавени членовете на комисиите те могат да бъдат променяни и по време на издаване на болнични листи.

alt text