Ръководство Последно обновен: 24/11/2019

Диспансерни прегледи

Когато добавя пациент като диспансерен, например избираме диагноза G20 (болест на Parkinson), въвеждаме необходимата информация, прегледът (посещение за: ) автоматично се променя на диспансерен. При запис на Амбулаторния лист, автоматично се отваря картата на диспансерния пациент и вътре се записват необходимите промени ( в screenshot-a по-долу)

alt text

Също така се генерират архив от Издадени документи в случая „Входящо направление“. Пациентът влиза и в списъка на Диспансеризираните. При избора на Диспансеризирани от главното меню във вертикалата, там има възможност пациента да се отпише, да се проследят всички Медицински дейности, Медико-Диагностични Дейности, Консултации, както и целият диспансерен каталог и пълното му описание. Издаване на рецепти/протоколи става след като запишете прегледа и стане активен бутона долу вдясно – Медицински документи. След това от възможностите за издаване на документи изберете Рецепта/Протокол IC според МКБ10 диагнозата. Направени са функционалности за автоматично или ръчно пресмятане на медикаментите. Също, съществува филитрация на възможните медикаменти за избор.

alt text alt text