Ръководство Последно обновен: 24/11/2019

Кратко описание на системата

Доболничата и болничната информационна система са уеб-базирани приложения и работят в режим онлайн, в реално време и се достъпват с потребителско име и парола. Поради модерната си архитектура системата не се нуждае от никакви инсталации, а единствено от уеб браузър (Chrome, Mozilla, Apple Safari, Internet Explorer, Opera). Независимо от местоположение Ви е нужен само достъп до интернет, за да можете да използвате системата и да си служите с нея.

alt text

Oсвен това може да се достъпва от всякакъв тип устройство – стационарен компютър, лаптоп, таблет, телефон. Навсякъде, независимо от местоположението Ви.

alt text

Системата е изградена на ролево-базиран модел това означава, че всеки потребител достъпва това, за което има права както и начинът на изглед на интерфейса е моделиран спрямо ролята в организацията. Благодарение на това разграничение всеки ще вижда само това което му е нужно в ежедневната си работа. Всеки един служител ще разполага с парола и име, за достъп до системата. Например: Системата е изградена на ролево-базиран модел. Т.е. – всеки потребител достъпва това, което има права, както и начинът на изглед на интерфейса е моделиран спрямо ролята в организацията, например:

  • Регистратура работи с много малък набор от функционалности. Пациенти, запис на преглед, календар, заявки, услуги
  • Доболнична – всичко свързано с доболничната част на системата
  • Болнична – всичко свързано с болничаната част на системата
  • Лаборатория – всичко свързано с лаборатории, както и спецификите на болничната и доболничата част
  • Склад – склад, инвентар, заявки, трансфери, доставки
  • Счетоводство – всичко що касае счетоводните отражения, записи, справки
  • Администраторски профил – пълен достъп до цялата система

alt text

Платформата е изклучително лесна за навигиране, всичко е подредено по начин които да не затруднява служителите и да спомага за по - бързата и качествана отчетна дейност. В последващите статии ще стане въпрос за това как лесно да работим и да се орентираме в системата. Благодарение на изчистеният си дизаин и приятният грагичен вид това ще бъде лесна и приятна задача.