Ръководство Последно обновен: 24/11/2019

Основни принципи на работа

Влизане в системата

Достъпването и използването на системата е максимално олеснена, за да бъде използвана от всеки потребтел, който разполага с потребитлско име и парола. Началният екран, който може да видите под текста, разполага с две полета. Първото, в което е изписано 'username' е мястото където да попълните вашето потребителско име, второто "password" е за Вашата парола. Обърнете внимание на правилното въвеждане както на Вашето име така и на поролата Ви. Ако вашето потребителско име съдържа малки букви, например "kalinapiperkova" , но вие замените някоя от буквите с голяма, няма да може да влезете в системата. Същото условие важи и за Вашата парола.

alt text

След като сте въвели правилно данните Ви, натиснете на зеления бутон под полетата, за да влезете в системата. Ако сте въвели грешно Вашите потребителски данни, страницата ще се зареди отново и ще ви предостави възможност отново да ги попълните.

alt text

Начална страница

След като успешно сте влезли в системата, тя ще ви предостави достъп до така наречената "Начална страница" от която ще можете да навигирате през всички достъпни за вас настройки и менюта наречени на по - късен етап в документацията "модули". Както се вижда на снимката под текста Началната страница е съставена от няколко компонента, които следва да разгледаме поотделно.

alt text

1.Вертикално меню с бързи бутони

В най - лявата част на началната страница е разположено вертикално меню, което е съставено от бутони за бърз достъп до различните части на системата В зависимост от ролята, която заемата в системата това меню ще съдържа в себе си различни поотделение, който поотделно и задълбочено ще разгледаме напред в тази документация.

alt text

2.Потребителски настройки

В най - горната дясна част на Началната страница се намират всички потребителски настройки. Част от тях са Профила на всеки потребител, Личен календар за отбелязване на събития, Чат с останалите потребители на системата и други настройки, които ще разгледаме по подробно в последващите параграфи.

alt text

1.1 Бързи бутони част от вертикалното меню

Системни бутони - вертикални

Системните бутони са всички онези бутони, с които се достъпват първоначлните страници на всички изградени процеси в системата - пациенти и регистрация, журнали на отделенията, движение по прием, лечение и дехоспитализация на пациентите, лаборатории, настройки. В зависимост от профила и правата на потребителя има различен набор от системни бутони. alt text

Бързи бутони – хоризонтални

Бързите бутони позволяват бързото навигиране между отделните вече отворени прозорци от началото на сесията. Можете да прескачате от един на друг в зависимост от това, с който искате да работите в момента

Пациенти

Тук се помещават всички пациенти на потребителя (опция за цялата болница, КДБ прегледите и изадените направления)

alt text

Журнал на отделението

Тук са визулизирани всички пациенти на отделението за деня. От бутона Действия можете да пускате различни бързи зявки

alt text

КДБ Журнал

Тук са пациентите преминали през КДБ и готови за хоспитализация

alt text

Чакащи за хоспитализация

По настоящем тук са всички преминали пациенти по всички отделения. Бутоните ИЗ и КДБ прегледи за активни

alt text

ЛКК

Тук се прави организацията на ЛКК комисиите, както изготвяне на ЛКК решения

alt text

Заявки

От тук се правят заявките от отделенията за консумативи, изделия, медикаменти, създават се продукти и т.н.

alt text

Лаборатории

От тук могат да се видят всички заявки за лабораторията, както и да се търси по ИЗ

alt text

Каталог

Тук е поместена пълна информация и каталози по МКБ9, МКБ10, АКМП, продукти, ЛЗ, КП, КПр, АПр и други

alt text