Ръководство Последно обновен: 24/11/2019

Заявки

Заявките от отделението към склада (в момента са месечни, но могат да се организират да бъдат седмични или на друг период) се изготвят от меню Заявки. Избираме Нова заявка и се отваря прозорец Нова заявка, където има бутон „+Добави“. След избора на този бутон се отваря листата с избираема номенклатура, която от своя страна може да се филтрира по различни критерии – Консуматив, Канцеларски материали, Лекарства, Медицинско изделие, Храна, Импланти. След избора на някоя от възможностите се зарежда списък с номенклатурата по тази категория. Прави се избор на всеки един артикул ред по ред (ще бъде променено да се избира набор от продукти, а не един по един) и се залага количество. След което се натиска Добави и продукта е вече в консолидираната заявка. След като са избрани всички необходими артикули, натискаме бутона Готов (от ляво на бутона Чернова) и статусът се сменя в друг цвят на Готов. Тук все още има възможност за добавяне на нови артикули към заявката (този процес ще бъде спрян, за да няма възможност да се добавят нови артикули към заявката). След като вече заявката е изцяло готова от страна на заявителя се избира Финализиран и статусът също се променя. Заявката все още не е изпратена към склада. Това се случва тогава, когато потвърдим с Финализиран и заявката е вече при отговорникът за заявките. Той/тя от своя страна одобрява/отхвърля направена заявка и се получава Notification към заявителя, в някой от случаите за статус. След като бъде завършена и консолидирана за всички отделения заявката преминава в Завършен и тя е вече при доставчика, както и се заключва. Единственото, което трябва да направи отговорника е да Генерира доставка към доставчиците.

Заявката от своя страна автоматично генерира лист с доставки, чрез който се проследява в последствие доставените количества. А от одобрение на доставените количества, те автоматично се разпределят към заявителите от отделенията.

alt text