Ръководство Последно обновен: 24/11/2019

История на заболяванията

Основно описание – Историята на заболявания следва утвърдените национални бланки на Историята на Заболявания. Като допълнение към екрана е добавено основна информация за пациента в лявата част на интерфейса – здравноосигурителният статус, No на ИЗ, паспортни данни, достъп до пациентското досие с един клик (зелената квадратна икона до името на пациента), добавяне на услуги (зелената икона с валутния знак), хронология (timeline – зелена правоъгълна икона) на извършените процедури на пациента, както и Валидация на всички извършени процедури спрямо изискванията за успешното отчитане към НЗОК. Табовете на ИЗ-то са:

  • Прием – след като пациента е хоспитализиран, цялата информация до този момент се прехвърля в този Таб и няма нужда от никаква допълнителна обработка на данни. Информацията, която не е задължителна, а препоръчителна за допълване на тази част от ИЗ-то е No на стаята и No на легло, диета. От този Таб е възможно да се достъпи входящото направление на пациента и да се направи трансфер към друго отделение или към ОАИЛ. Трансферът позволява прехвърляне на пациента с минимално кликове и/или въвеждане на информация, след което пациентът вече е в Журнала на отделението, в което е прехвърлен.

  • МД план (План за Медико Диагностичен Дейност) В тази част се вписват Анамнеза, Обективното състояние, План за изследване и План за лечение. Всички полета имат и добавени опции за шаблонизиране при въвеждане на информация (от трите иконки над всяко поле). Също така тук се добавят и кодиращите процедури по време на лечението на пациента. В полето „Търси“ има възможност да се търси директно по Код или с думи или с части от думите в процедурата. С един клик се избира всяка процедура, която се добавя в списък в дясната част и при кликване върху „+Добави“, всички избрани процедури се прехвърлят в МД план Таб-а на системата. Този Таб има възможност да бъде принтиран от бутона Печат.

alt text

alt text

  • Изследвания – В тази част се назначават лабораторни изследвания. Клинична лаборатория, образна диагностика, микробиология, патология, вирусология, имунология. Изследванията се създават от бутона „+Нова заявка“.

alt text

След клик върху бутона „+Нова заявка“ се отваря прозорец, в който се избира Звено (лабораторията, към която се пуска заявката). След като е избрана например Клинична лаборатория, бутонът Добави МДД е вече активен и могат да се изберат изследванията, които трябва да бъдат заявени.

alt text

От отвореният прозорец се избират изследваният, добавят в дясната част на екрана, клик върху Добави и изследванията са готови за пускане към избраната лаборатория. Тук отново има възможност да се търси по Код, цяла или част от думата.

alt text alt text

От иконките с кошчетата има възможност да се изтриват ненужните избрани заявки. От баркода иконата се генерира баркод за заявката, а от иконата с принтер се дава възможност за избор за количество на брой копия на баркодовете. След като всички изследвания са тези, които трябва да бъдат заявени се кликва Запиши или Запиши и Затвори и заявката е вече изпратена за обработка в лабораторното звено. След като заявката е готова или отхвърлена поради някаква причина, потребителят изпратил заявката получава известие за което от иконката с камбанката в десния ъгъл на системата до снимката на потребителя. Когато е приета статусът се променя от Заявка в Приет...в Процес...Готов, както и цветовете им.

  • Терапия – Назначаването на терапията се извършва от Таб Терапия и след това „+Нова терапия“. След като се кликне върху този бутон се отваря прозорецът от където се назначава действително терапията.

alt text

Назначението на терапията се започва след въвеждането на медикамента на латиница изписан в полето Медикамент. След като бъде въведена част от думата излиза списък на медикаментите, които съдържат тази част от думата. Въвежда се необходимата доза, която трябва да бъде предписана. Тук има възможност да се избира между различна мерна единица спрямо тази, която позволява да бъде изписан даденият медикамент. Мерната единица също се променя автоматично в зависимост от вида да на медикамента – капки (drops), pcs (когато е крем, пудра и други неделими). Изписва се приема на ден е поле Прием, дозата в поле Доза, начина на прием, което е с падащо меню, часовете на прием (отново има релация според вида на медикамента) и системата изготвя презентация на издадената терапия. С избиране на Схематичен системата дава възможност за корекция на часовете на прием, както и на количеството на предписаната доза. От бутона Нова терапия без да има нужда от запис системата позволява да се пусне нова заявка за терапия с цел спестяване на времето за пускане на нова терапия на същия пациент.

alt text

След като бъде назначената терапия тя е в статус Ready to Send (готова за изпращане) към склад Аптека.

alt text

Избираме синия бутон Заявка и се отваря прозорец Заявка, където са изброени ред по ред всеки един медикамент с неговото количество назначен на пациента.

alt text

Могат да бъдат махнати отметките на редовете и следователно този отметнат медикамент няма да бъде пуснат като заявка към склада. След като бъдат избрани нужните, кликва се върху Потвърждавам и заявката е изпратена към Аптека за обработка и доставка към отделението. Следователно се променя и статуса на заявката в Send (изпратена). След като бъде одобрена и изпратена се получава известие от камбанката горе вдясно, както и се променя статуса на поръчката Done.

alt text

  • Визитация – В Таб Визитация се описва посещенията на лекуващия лекар при пациентите си, добавят се жизнени показатели, извършва се заявки за консултации от друг специалисти, както и да се добавят/променят Диети на пациентите.

alt text

  • Операции – В Таб Операция се въвежда информация след проведената операция, както и се издава оперативен протокол. Предварително се прехвърля информацията, която е вече въвеждана предварително. Журналният номер се генерира автоматично. Довъвежда се информацията за Оперативния екип, в полетата след Оперативна находка, Находка, Ход на операцията, Описание на техническите етапи, Операция, които се прехвърлят автоматично в Епикризата, както и се маркират полетата по-долу и броя на дренажите (ако има такива).

alt text alt text alt text

След като бъде въведена информацията в Таб Операция и издаден Оперативния протокол, следва да се изпише медицинското изделие. Това осъществява от избора на бутон „+Мед.изделие“. Следва отварянето на прозорец Мед.изделия от където се избира изделието от склада чрез синия бутон Изготвяне на медицинския изделия. Това е възможно като се избере оператора на преминалата операцие от поле УИН Номер, след което се появяват кодираните вече процедури от МД План в поле Процедури. Избира се оперативната процедура и тогава е възможен избора на медицинско изделие. След като е/са избран/и изделие/ята протокола следва да изпечата. Това е възможно след избора на бутон Принтирай формата с медицински изделия в десния долен ъгъл на Мед.изделия прозореца.

alt text

  • Изписване – В Таб Изписване основно е издаване на Болничен лист от зеления бутон в дясната долна част на екрана. Максимално улеснената част след автоматизацията от прехвърляне на данни в Болничния лист помага бързото издаване на този документ. Оставени са за допопълване на броя дните в Причина, Домашен болничен и Месторабота. Автоматично пресмята дните за Болничния, прехвърля адреса, лекар диагноза и др. Поради факта, че Болничен от МБАЛ се издава задължително чрез ЛКК, предварително се изготвят комисия (веднъж годишно), след което се избира отметка ЛКК комисия. Разпъват се членовете на ЛКК комисията, с цел да могат да се променят при различни обстоятелства. Те могат да бъдат избрани единствено от отделението от бутона Добави член, от което се издава болничният лист. За да се изпечата бланката се избира бутона Печат от десния долен ъгъл.

alt text alt text alt text

  • Епикриза

alt text alt text

Таб Епикриза е мястото от където се издават Епикриза на пациента изградена спрямо изискванията по НРД. Цялата информация до момента на издаване на този документ се прехвърля автоматично в съответните полета. Резултатите от терапията не биха се прехвърли единствено в моментите, когато заявката към лабораторията поради някаква причина не се е върнала като резултат в Изследвания. Малките 3 иконки са контролните иконки за управление на шаблоните – избор на шаблон, създаване на шаблон и увеличаване на мястото за писане на текст в шаблона. При избор на Хистология пациентът не получава епикризата си, а се копира в справките за очаквани хистологични резултати. Добавен е бутон Етапна епикриза, която се издава към пациент при изписване (обратен или друг трансфер) при в случаите, когато е бил в отделението по ОАИЛ.