Ръководство Последно обновен: 24/11/2019

Каталог

Това е справочното място в системата. Разделени са по:

  • Здравни заведения – тук са изброени всички здравни заведения въведени в системата
  • Лекари – всички лекари въведени в системата
  • МКБ каталог – целият МКБ 10 каталог
  • АКМП – всички процедури по АКМП код въведени в системата
  • Код на отделение – всички кодове на отделенията в болничната структура
  • Категории и продукти – пълен списък на номенклатурата, с която болницата работи
  • Продукти – всички продукти, с които болницата работи в доста по-подробен формат
  • Импланти и Каталог аптека – това са КАТАЛОЗИ на национално ниво, например – всички медикаменти, които се предлагат на българския пазар, както и всички медицински изделия одобрени за продажба в България
  • КП, КПр и АПр – това са всички пътеки и процедури по НРД за съответната година

alt text