Ръководство Последно обновен: 24/11/2019

Основни менюта

alt text

Основно системата e разделена на 3 основни части:

  • Лява вертикала с възможности за избор – тук са всички възможни менюта, с които борави всеки един потребител спрямо профила си. В този случай е доктор è той/тя към момента имат възможност за избор на –
  1. Пациенти – тук са всички пациенти на отделението, в което профилът работи. С избор на пациент от листата с пациенти автоматично се отваря Пациентското му досие, където е запазена пълната история на пациента за прегледи, издадени или входящи направление, лабораторните изследвания, диспансеризации (ако има такива), хоспитализации, болнични листи рецепти. В меню Пациенти също се помещават и всички прегледи, които са извършени от дадения потребител, а менюто направления показва всички издадени направления за период.

Журнал на отделението

alt text

В този прозорец е журнала на отделението, къде са изброени всички настоящи хоспитализирани пациенти, изписани, здравноосигурителен статус, журнален номер и други. Добавен е допълнителен бутон Действия, който дава възможност за бързи назначавания на пациента като нова терапия, нова лабораторна заявка, нова диета, нова визитация, нов протокол. От добавеният календар може да се избира предходна дата, за която да бъде генериран журнал, който ще визуализира всички пациента за посочената дата.